• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • +359 2 400 4444
    • УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

     Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата и задълженията им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

     bgtel.bg е интернет сайт на фирма БГТЕЛ ООД и има за цел да представи продуктите и услугите, които фирмата предлага на пазара. За всички продукти, които се предлагат на интернет сайта БГТЕЛ ООД е оторизиран дилър или представител на директните вносители.

     bgtel.bg си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.

     УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА


     За да направите поръчка е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. bgtel.bg се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

     Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържаща се в техния профил.

     Наличността на всеки продукт е обозначена чрез легенда за удобство на потребителите. bgtel.bg си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се уточняват по телефон или e-mail, в момента на обработка на поръчката. bgtel.bg не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или поръчка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата.

     Цените в сайта са в лева и с начислен ДДС. В цената на продукта не се включва стойността на доставката и дължимите такси при плащане.

     При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта възможности: брой, производител, доставка, цвят, модел и др.п. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката.

     Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на bgtel.bg се свърже с него по телефон или e-mail.

     УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА


     Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от bgtel.bg на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

     Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

     Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на избрания Превозвач.

     bgtel.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефон или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

     bgtel.bg ще опакова подобаващо продуктите и услугите и ще осигури предаването на придружаващите го документи. Трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката, когато получавате пратката. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера, който трябва да Ви състави протокол за увредена пратка.

     ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА


     Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

     • видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
     • възникнал дефект по време на транспортирането;
     • цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
     • неспазен срока на доставка.


     Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
     Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед и се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
     По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14-дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

     ВРЪЩАНЕ НА СТОКА


     Съгласно законодателството, потребителя има правото да уведоми bgtel.bg в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги - от датата на сключване на договора.

     При връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, bgtel.bg си запазва правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта, сума която ще бъде съобщена след преценяване на щетите.

     Съгласно законното право при връщане на продукта, възстановяването на стойността, ще бъде в рамките на 14 дни от датата на връщане.

     ГАРАНЦИИ


     Всички продукти, които се продават през сайта bgtel.bg, се възползват от условия за гаранции, съгласно закона и от търговските политики на производителя.

     ОГРАНИЧЕНИЯ


     Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие.

     Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, обекти на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

   • Newsletter